Metin Kutusu: |

Metin Kutusu:  
 
 

 

 

FİZİK EVRENİ

 

                           

                           

           mehmet taşkan ile ilgili görsel sonucu

                       Mehmet TAŞKAN

 

 

 

 

İkinci adam yayınlarından “PROBLEMLERLE FİZİK“ kitabı çıktı. Kitapta "Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Akışkanlar Mekaniği, Statik, Özel Görelilik, Optik, Termodinamik, Dalgalar, Atom ve Molekül Fiziği, Kuantum Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği  çözümlü soruları yer almaktadır. Bu sorular Seviye-1 ve Seviye-2 şeklinde iki seviyededir. Birinci seviye Lise, ikinci seviye Lisans seviyesindedir. Sorular dünyanın en iyi okullarında, sınavlarda en çok çıkan sorulardan ve kullanılan kaynak kitaplardan derlenmiştir.  Kitaptan lise ve üniversitede fizik dersi alan öğrenciler yararlanabilirler. Fizik olimpiyatlarına çalışan öğrenciler için de iyi bir kaynaktır.   Kitap 21x29,5cm boyutlarında ve 344 sayfadır.

Satın almak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1) D&R kitap

2) İdefix

3) Bkm kitap

4) Mega kitap

5) Nobel kitap

6) Pandora

 

 

            

Cinius yayınlarından "FİZİK EVRENİ"   kitabı çıktı. Kitapta, bu web sitesinde yer alan bilgiler çok daha kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır. Web sitede yer almayan veya çok az alınan alanlar kitapta geniş biçimde yer almaktadır. Kitapta " Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Optik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Kuantum Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, İstatistik Mekanik, Çekirdek Fiziği, Klasik Mekanik ve Nükleer Astrofizik yer almaktadır. Ayrıca kitabın son kısmında fizik için gerekli matematik (Fizikte Matematik Metotlar) ve tablolar yer almaktadır. Kitapta mekanik, elektrik ve manyetizma ve optik kısımlarında konular çözümlü UFO sorularıyla; kuantum, atom ve molekül ve katıhal fiziği kısımları da bol miktarda test sorularıyla desteklenmiştir. Çekirdek fiziğinin son kısmında da her üniteyle ilgili çözümlü örnekler yer almaktadır.

Bu kitaptan, Anadolu ve Fen Liseleri, Fizik Lisans ve Mühendislik öğrencileri, derslerinde ve araştırmalarında kaynak kitap olarak yararlanabilirler. Kitap ders programlarına oldukça uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Kitap 16x24 cm boyutlarında ve 550 sayfadır. 

Satın almak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

 1)  Kitapyurdu

 2) D&R kitap

 3)  Amazon.com

4)  Pandora

 

    

 Cinius yayınlarından “FİZİKTE 10 TEORİ “ kitabı çıktı. Kitapta " Kinetik Teori, Atom Teorisi, Özel Görelilik teorisi, Elektromanyetik Teori, genel Görelilik Teorisi, Dinamo Teorisi, Kuantum Teorisi, Kaos Teorisi, Büyük Patlama Teorisi (Big-Bang) ve Sicim Teorisi yer almaktadır. Kitap, fiziğin bu önemli 10 teorisini; tarihsel gelişim süreciyle, felsefesiyle, özellikleriyle ve temel matematiksel bağıntılarıyla açıklamaktadır. Kitap 14x21cm boyutlarında ve 317 sayfadır..

         Satın almak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1) Kitapyurdu

2) Pandora

3) İdefix

4) googlekitap

5) Bkmkitap

6) www.amazon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASİK MEKANİK-1

 KLASİK MEKANİK-2

 KUANTUM FİZİĞİ-1

 KUANTUM FİZİĞİ-2

 ATOM FİZİĞİ-1

 ATOM FİZİĞİ-2

 MOLEKÜL FİZİĞİ

 KUANTUM-ATOM PROBLEMLER-1

 KUANTUM-ATOM PROBLEMLER-2

 KATIHAL FİZİĞİ-1

 KATIHAL FİZİĞİ-2

 KATIHAL PROBLEMLER-1

 KATIHAL PROBLEMLER-2

 ÇEKİRDEK FİZİĞİ-1

 ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2

 TERMODİNAMİK

 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

 ELEKTRİK VE MANYETİZMA

 OPTİK

FİZİK OLİMPİYAT-2014-1.AŞAMA

FİZİK OLİMPİYAT-2012-1.AŞAMA

 FİZİK OLİMPİYAT-2013-1.AŞAMA

 FİZİK OLİMPİYAT-2012-2.AŞAMA

 FİZİK FORUM

 FİZİKTE YENİ GELİŞMELER

 e-mail: mhtaskan68@mynet.com

              fizikevreni@mynet.com

             mhtaskan68@hotmail.com

 

Problemlerle Fizik, Fizik Evreni ve Fizikte 10 Teori kitaplarını satın almak için yandaki kitap kapaklarının üzerine tıklayınız.