Anasayfam | Kişisel Sayfam | Foto Albüm | Fizik Evreni Forum | Fizikte Yeni Gelişmeler

Anasayfam


FİZİK EVRENİ

image300.gif

Mehmet TAŞKAN

FİZİK KAYNAKLARI

KLASİK MEKANİK-1

KLASİK MEKANİK-2

KUANTUM FİZİĞİ-1

KUANTUM FİZİĞİ-2

ATOM FİZİĞİ-1

ATOM FİZİĞİ-2

MOLEKÜL FİZİĞİ

KATIHAL FİZİĞİ-1

KATIHAL FİZİĞİ-2

ÇEKİRDEK FİZİĞİ-1

ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

OPTİK

TERMODİNAMİK

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

KUANTUM ATOM PROBLEMLER-1

KUANTUM ATOM PROBLEMLER-2

KATIHAL PROBLEMLER-1

KATIHAL PROBLEMLER-2

FİZİK OLİMPİYAT 2019-1.AŞAMA ÇÖZÜMLERİ

FİZİK OLİMPİYAT 2014-1.AŞAMA ÇÖZÜMLERİ

FİZİK OLİMPİYAT 2013-1.AŞAMA ÇÖZÜMLERİ

FİZİK OLİMPİYAT 2012-1.AŞAMA ÇÖZÜMLERİ

FİZİKTE YENİ GELİŞMELER

FİZİK EVRENİ FORUM

PROBLEMLERLE FİZİK

image296.jpg

Problemlerle Fizik

“PROBLEMLERLE FİZİK“, ikinci adam yayınları,2017. Kitapta "Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Akışkanlar Mekaniği, Statik, Özel Görelilik, Optik, Termodinamik, Dalgalar, Atom ve Molekül Fiziği, Kuantum Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği çözümlü soruları yer almaktadır. Bu sorular Seviye-1 ve Seviye-2 şeklinde iki seviyededir. Birinci seviye Lise, ikinci seviye Lisans seviyesindedir. Sorular dünyanın en iyi okullarında, sınavlarda en çok çıkan sorulardan ve kullanılan kaynak kitaplardan derlenmiştir. Kitaptan lise ve üniversitede fizik dersi alan öğrenciler yararlanabilirler. Fizik olimpiyatlarına çalışan öğrenciler için de iyi bir kaynaktır. Kitap 21x29,5cm boyutlarında ve 344 sayfadır.

1) D&R kitap

2) İdefix

3) Bkm kitap

4) Mega kitap

5) Nobel kitap

6) Pandora ,..... gibi yerlerden satın alabilirsiniz.

FİZİKTE 10 TEORİ

image306.jpg

Fizikte 10 Teori

“FİZİKTE 10 TEORİ “, Cinius Yayınları, 2012. . Kitapta "Kinetik Teori, Atom Teorisi, Özel Görelilik teorisi, Elektromanyetik Teori, genel Görelilik Teorisi, Dinamo Teorisi, Kuantum Teorisi, Kaos Teorisi, Büyük Patlama Teorisi (Big-Bang) ve Sicim Teorisiyer almaktadır. Kitap, fiziğin bu önemli 10 teorisini; tarihsel gelişim süreciyle, felsefesiyle, özellikleriyle ve temel matematiksel bağıntılarıyla açıklamaktadır. Kitap 14x21cm boyutlarında ve 317 sayfadır.

1) Kitapyurdu

2) Pandora

3) İdefix

4) googlekitap

5) Bkmkitap

6) www.amazon.com, ....gibi bir çok yerden satın alabilirsiniz.

FİZİK EVRENİ

image299.jpg

Fizik Evreni

"FİZİK EVRENİ", Cinius Yayınları, 2008. Kitapta, bu web sitesinde yer alan bilgiler çok daha kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır. Web sitede yer almayan veya çok az alınan alanlar kitapta geniş biçimde yer almaktadır. Kitapta " Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Optik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Kuantum Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, İstatistik Mekanik, Çekirdek Fiziği, Klasik Mekanik ve Nükleer Astrofizikyer almaktadır. Ayrıca kitabın son kısmında fizik için gerekli matematik (Fizikte Matematik Metotlar) ve tablolar yer almaktadır. Kitapta mekanik, elektrik ve manyetizma ve optik kısımlarında konular çözümlü UFO sorularıyla; kuantum, atom ve molekül ve katıhal fiziği kısımları da bol miktarda test sorularıyla desteklenmiştir. Çekirdek fiziğinin son kısmında da her üniteyle ilgili çözümlü örnekler yer almaktadır.

Bu kitaptan, Anadolu ve Fen Liseleri, Fizik Lisans ve Mühendislik öğrencileri, derslerinde ve araştırmalarında kaynak kitap olarak yararlanabilirler. Kitap ders programlarına oldukça uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Kitap 16x24 cm boyutlarında ve 550 sayfadır.

1) Kitapyurdu

2) D&R kitap

3) Amazon.com

4) Pandora , ...gibi yerlerden satın alabilirsiniz.


www.fizikevreni.com

fizikevreni@mynet.com

fizikevreni08@gmail.com